Zarządzanie projektem

Profesjonalne zarządzanie projektem inwestycyjnym jest kluczem do jego pomyślnej realizacji. Bilfinger Tebodin świadczy ogólne usługi zarządzanie projektem na każdym etapie projektu, w tym całkowitą koordynację, szczególnie uwzględnieniając poniższe aspekty:

  • Budżet, planowanie i kontrolę kosztów
  • Harmonogram i postęp prac
  • Kontrakt i zarządzanie roszczeniami
  • Zarządzanie budową i odbiory techniczne
  • Koordynacja wszystkich zaangażowanych stron, takich jak wykonawcy, dostawcy, rząd i pozostałe strony  
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zarządzanie Jakością

Zarządzamy szeroką gamą projektów - od małych po złożone i wielobranżowe, realizowanych w różnych segmentach rynku. Aby spełnić cele biznesowe, oferujemy odpowiedni zespół z skupiony na potrzebach klienta i posiadający doświadczenie w pracy w lokalnych warunkach i międzynarodowych standardach.

EPCm - szukasz rozwiązania „pod klucz”?

 

Dzięki naszej usłudze „pod klucz” - pakietowi Usługi Inżynieryjne, Zamówienia i Zarządzanie Budową (EPCm) - oferujemy zintegrowany, zorientowany na wyniki zespół konsultantów, inżynierów, rzeczoznawców, kierowników przetargów i inspektorów budowy. 

Rozwiązanie EPCm jest szczególnie odpowiednie dla obiektów wielobranżowych. Zwracasz szczególną uwagę na jakość wykonania budynku, koszty i wysoką jakość operacyjną, zrealzowane w krótkim czasie? Oferujemy wsparcie w zarządzaniu całym projektem. 

Bilfinger Tebodin traditional German week in Russia

CERTYFIKACJA PMI

Kilku naszych kierowników projektów posiada certyfikaty Project Management Professionals, czyli międzynarodowy certyfikat PMI.   

 

Znajdujemy się w pierwszej dwudziestce firm na świecie zarządzających budową!

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej >

Drukuj