Zarządzanie budową

W przypadku projektów w fazie realizacji, Bilfinger Tebodin może świadczyć usługi w zakresie zarządzania i nadzoru wszystkich branż budowlanych i zaangażowanych stron, tak aby planowane wyniki, zarówno pod względem finansowym, jak i ilościowym, zostały osiągnięte w zaplanowanym czasie, zgodnie z obowiązującymi warunkami kontraktowymi, wymogami ustawowymi, specyfikacjami, rysunkami i normami dotyczacymi bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony środowiska. 

Jesteśmy w stanie zapewnić kompletne zespoły zarządzające budową, jak również zapewnić ekspertów tylko dla określonych usług. 

Pełniąc funkcję kierownika budowy skupiamy się na poniższych zagadnieniach:

  • Zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz ochroną środowiska
  • Zarządzaniu budową
  • Nadzorze budowlanym
  • Planowaniu, kontroli kosztów i postępu prac
Drukuj