Transformacja i rozwiązania energetyczne

Sytuacja związana z transformacją energetyczną i porozumieniem klimatycznym w Europie rozwija się w szybkim tempie. Oprócz wielu możliwości, ten zmieniający się klimat przemysłowy stwarza poważne wyzwania i niepewność dla firm, w odniesieniu do ich przyszłych inwestycji. 

Stanowi również odpowiedzialność za wyniki finansowe, wraz ze wzrostem kosztów, zarówno energii, jak i emisji.   Na szczęście przepisy i regulacje nie są jedynymi czynnikami, które się zmieniają. Dostępne technologie są stale ulepszane, zwiększając wydajność, obniżając koszty operacyjne i zapewniając więcej rozwiązań dla problemów inżynieryjnych. Wspieramy przemysł w transformacji energetycznej, oferując najlepsze dostępne technologie i usługi dla przedsiębiorstw energetycznych i użyteczności publicznej, a także dla przemysłu prywatnego.

Pomagamy, aby ta zmiana była okazją, a nie wyzwaniem. Niniejsze rozwiązania są ekonomicznie opłacalne, a my pokazujemy, jak z nich skorzystać.

Przykłady różnych rozwiązań związanych z transformacją energetyczną znajdują się poniżej. Są to projekty obejmujące obszary takie jak:

• Efektywność energetyczna i elektryfikacja

• Wykorzystanie ciepła odpadowego i sieci cieplne

• Wychwytywanie, utylizacja i składowanie CO2 

• Sieci elektryczne

• Biomasa