Zarządzanie zasobami

Wyzwanie w zakresie utrzymania: optymalizacja niezawodnych i dostępnych zasobów, przy akceptowalnych kosztach utrzymania. Ta strategia opiera się na określeniu właściwego sposobu utrzymania biorąc pod uwagę znaczenie BHP, dostępności i kosztów. Wyzwaniem operacyjnym jest stworzenie efektywnej organizacji, wykonującej czynności konserwacyjne na czas, w całości i w ramach budżetu.

Koncepcje utrzymania nie są dokumentami statycznymi, powinny być dynamiczne, oparte na zmieniających się wymaganiach i warunkach, oraz sprawdzane na podstawie rzeczywistych danych. Tendencje rosnącej cyfryzacji poszerzają możliwości, umożliwiając proaktywne i predykcyjne utrzymanie. Czy procesy i procedury klienta są gotowe na ten rozwój? Czy pracownicy mają odpowiednie kompetencje, aby nadążyć i nadal podnosić wartość dodaną organizacji utrzymania ruchu?

Zarządzanie zasobami i jakością firmy Bilfinger Tebodin łączy wiedzę techniczną i doświadczenie konsultantów i inżynierów z zasadami zarządzania biznesem, aby zapewnić optymalne wsparcie organizacji.   Dostarczają rozwiązania, które działają indywidualnie. W ten sposób wdrażamy najlepsze pomysły w życie. Elastycznie, solidnie i bezpiecznie

Nasze usługi obejmują

  • Zarządzanie jakością: RBI, RCM, FMECA w celu zdefiniowania koncepcji utrzymania
  • Zarządzanie utrzymaniem: skan w celu określenia stanu procesów, organizacji, wskaźników KPI i IT
  • Zarządzanie zasobami: Wdrożenie ISO 55000 ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania zasobami, zasadami i długoterminowego planowania aktywów.

Kontakt

Jan Gerrit Grooters

Jan Gerrit Grooters

Telefon: +31 6 26 14 80 06

jan.gerrit.grooters@bilfinger.com

ARTYKUŁ: `ROZSĄDNE DECYZJE O INSPEKCJACH, ZWIĘKSZAJĄ BEZPIECZEŃSTWO FIRMY ''


Kliknij tutaj, aby zobaczyć oryginalną wersję artykułu w magazynie „Het Nieuwe Produceren”.

 

Contact us

Drukuj