Pozwolenie na prowadzenie działalności

Obecne lub planowane działania biznesowe mają wpływ na ich otoczenie Aby móc kontynuować działalność, lub zacząć nową, należy posiadać pozwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z którym działalność musi być zgodna z najbardziej aktualnymi przepisami.

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności to długi i złożony proces, z wieloma interesariuszami i potencjalnie dalekosiężnymi konsekwencjami. Proces ten wymaga wglądu w działalność biznesową i zrozumienia konsekwencji dla otoczenia, aby pomyślnie go zakończyć.

Wiedza i doświadczenie specjalistów Bilfinger Tebodin pomogą przejść przez proces akceptacji i integracji z prowadzoną działalnością. Podejście projektowe, integralna obsługa i koncentracja na wynikach końcowych łączą się, aby zapewnić rozwiązania, które działają indywidualnie. W ten sposób wdrażamy najlepsze pomysły w życie. Elastycznie, solidnie i bezpiecznie.

Kontakt

Ad Broeren

Ad Broeren

Telefon: +31 6 52 69 40 97

ad.broeren@bilfinger.com

Contact us

Drukuj