Integralność i bezpieczeństwo procesów

Podczas użytkowania instalacji w zakładzie, ich integralność i bezpieczeństwo są kluczowe. Przestrzeganie przepisów prawa, zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy osobom obsługującym i konserwującym instalację lub przestrzeganie polis ubezpieczeniowych. Wymaga to zrozumienia niebezpieczeństw związanych z obecną i przyszłą eksploatacją.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu specjalistów ds. integralności i bezpieczeństwa procesów z Bilfinger Tebodin, możemy pomóc w realizacji optymalnej, bezpiecznej i wydajnej produkcji obecnych i przyszłych instalacji. Stosując wysoką jakość w zakresie bezpieczeństwa procesowego (w tym systemy zarządzania), badania bezpieczeństwa procesowego i doradztwo, dostarczamy rozwiązania, które działają indywidualnie dla klienta. W ten sposób wdrażamy najlepsze pomysły w życie. Elastycznie, solidnie i bezpiecznie.

Kliknij w poniższe obrazy, aby uzyskać więcej informacji na temat przemysłowego bezpieczeństwa cybernetycznego, automatycznych platform operacyjnych i jakości w zakresie bezpieczeństwa procesów, trzech popularnych tematów w dziedzinie integralności i bezpieczeństwa procesów

 

 

Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) oraz pozostałe badania ryzyka

Działalność w Państwa firmie powinna być maksymalnie bezpieczna. Poziom bezpieczeństwa firmy we wszystkich procesach powinien być doskonały. Równowaga między wydajnością operacyjną a perfekcją w zakresie bezpieczeństwa procesowego jest ważna dla niezawodności firmy, profilu ryzyka ubezpieczeniowego i może przyczynić się do lepszych wyników.

Wydajność w zakresie bezpieczeństwa procesowego

Początek to systematyczna identyfikacja i zrozumienie wszystkich potencjalnych ryzyk w procesach. Wszystkie krytyczne, niepożądane scenariusze muszą zostać zidentyfikowane i udokumentowane. Jest to możliwe dzięki szczegółowemu badaniu ryzyka. Eksperci z Bilfinger Tebodin stosują gotowe metody, które spełniają odpowiednie normy IEC lub dostosowują podejście do własnych, unikalnych standardów. 

Po starannym przygotowaniu, zespół HAZOP odwiedza firmę klienta, dostarczając wnikliwy raport HAZOP. Wyniki mogą zostać wdrożone samodzielnie lub przy naszym wsparciu.

Jakość i doświadczenie

Razem z zespołem 20 doświadczonych liderów w zakresie HAZOP, z powodzeniem przeprowadziliśmy analizę HAZOP i programy edukacyjne HAZOP na różnych rynkach międzynarodowych, takich jak ropa i gaz, energia, chemia, farmacja oraz żywność i napoje.  Jesteśmy dumni z naszej bazy klientów, dla których świadczyliśmy usługi w zakresie HAZOP. 

Wydajność w zakresie bezpieczeństwa procesowego

Dzięki naszemu systemowi bezpieczeństwa procesowego osiągamy wyższy poziom bezpieczeństwa procesowego.  Nasze podejście może pomóc w osiągnięciu wyższego poziomu bezpieczeństwa procesowego w istniejącym systemie klienta. Może to obejmować filozofię zarządzania zasobami, która zapewnia, że urządzenia zabezpieczające są nie tylko zaprojektowane, ale także poddawane konserwacji w celu zapewnienia właściwej integralności. Jesteśmy w stanie wykonać szeroki zakres usług związanych z bezpieczeństwem, np. LOPA, SIL, RCM-2, usprawnienie działania alarmów, co można połączyć z analizą HAZOP, w celu zapewnienia wydajnej realizacji przy wyższej jakości.

Definicja

HAZOP oznacza analizę zagrożeń i zdolności operacyjnych. Celem analizy HAZOP jest przedstawienie ustrukturyzowanego podejścia do identyfikacji odchyleń od założeń projektowych i normalnych warunków procesowych w instalacji technologicznej. Cechy procesu, takie jak temperatura, ciśnienie i skład, są połączone z odchyleniami, takimi jak więcej, mniej i odwrotnie, aby zidentyfikować problemy operacyjne i związane z bezpieczeństwem w uporządkowany sposób.   W razie potrzeby można zdefiniować działania, określając osoby za nie odpowiedzialne.

 

Kontakt

Wouter Van den Ham

Wouter Van den Ham

Telefon: +31 6 26 43 29 54

wouter.van.den.ham@bilfinger.com

Contact us

Drukuj