Rurociągi i infrastruktura

Specjaliści ds. rurociągów i infrastruktury firmy Bilfinger Tebodin świadczą wysokiej klasy usługi podczas realizacji złożonych projektów związanych z transportem, realizacją rurociągów lądowych i morskich, sieci energetycznych, systemów komunikacji i rozwoju terenów przemysłowych.

W oparciu o naszą szeroką i szczegółową wiedzę jesteśmy elastycznym partnerem dla klientów z sektora publicznego i prywatnego, lub pośrednikiem między interesariuszami. Nasza wszechstronność, znajomość uwarunkowań regionalnych oraz doświadczenie zarówno w zakresie technologii, jak i pracy opartej na projektach, pozwoliły nam z powodzeniem zrealizować szeroką gamę (zrównoważonych) projektów w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Dzięki wewnętrznej organizacji Bilfinger Tebodin jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji wielobranżowych projektów w kraju lub za granicą, głównie w Europie. W nadchodzących latach będziemy nadal poszukiwać wyzwań i możliwości oferowania zintegrowanych, zrównoważonych rozwiązań, opartych na dostępnym know-how i najnowszych osiągnięciach. 

Nasi pracownicy oferują inteligentne, zintegrowane, zrównoważone rozwiązania uwzględniające lokalne uwarunkowania infrastruktury zarówno naziemnej, jak i podziemnej. 

Można wyróżnić pięć następujących obszarów tematycznych:

  • Rurociągi morskie
  • Rurociągi lądowe
  • Zintegrowane rozwiązania (pod)powierzchniowe
  • Infrastruktura przy projektach przemysłowych
  • Infrastruktura w komunikacji i drogach

Kontakt

Hildo van der Heden

Hildo van der Heden

Telefon: +31 6 16 58 25 24

hildo.van.der.heden@bilfinger.com

Oksana Cherinko

Oksana Cherinko

Telefon: +380 50 334 61 62

oksana.cherinko@bilfinger.com

District heating & cooling

Ogrzewanie i chłodzenie miast, dzielnic, zakładów przemysłowych i budynków są głównymi odbiorcami energii, odpowiedzialnymi za znaczną część światowej emisji gazów cieplarnianych. Świadomość kosztów i obawy związane z ochroną środowiska doprowadziły do opracowania, instalacji i eksploatacji bardziej zrównoważonych systemów energii cieplnej. 

Inżynierzy i konsultanci Bilfinger Tebodin pomagają operatorom sieci publicznych i prywatnych radzić sobie z tymi wyzwaniami. Nasza oferta usług sięga od zarządzania interesariuszami, badań wpływu na środowisko i analizy zmian, po projektowanie rurociągów, wymianę ciepła, wykorzystanie ciepła resztkowego, bufory ciepła, ale także usługi zarządzania projektami i budową w imieniu klienta.

Drukuj