Ropa naftowa i gaz ziemny - zmieniająca się branża

Projekty realizowane w przemyśle naftowym i gazowym wymagają przestrzegania rygorystycznych norm dotyczących bezpieczeństwa, jakości, zdrowia i środowiska. Jednocześnie branża ta podejmuje poważne wysiłki w celu optymalizacji lokalizacji wydobycia i produkcji. Coraz większym czynnikiem wpływającym na decyzje naszych klientów jest również globalizacja.

Zapotrzbowanie na usługi doradcze i inżynieryjne w zakresie branży ropy naftowej i gazu ziemnego

W przemyśle wkłada się obecnie większy wysiłek w wydobycie ostatnich zapasów i walkę z utratą wydajności w starzejącej się infrastrukturze. Stosowane są nowe technologie. Jednocześnie powiększane są połączenia międzysystemowe i magazyny, aby zapewnić większą elastyczność w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię. Opłacalność branży stała się głównym punktem. W rezultacie wzrosła wielkość i złożoność projektów, a wymagania w zakresie usług inżynieryjnych i doradczych w branży ropy naftowej i gazu wzrosły.

Przez lata nasi konsultanci i inżynierowie zgromadzili bogate doświadczenie i wiedzę w branży naftowo-gazowej. Świadczymy usługi dla wielu liderów rynku w zakresie poszukiwań i wydobycia, transportu, magazynowania, rafinacji i sprzedaży detalicznej.

Liczne projekty zakończone sukcesem, potwierdzające nasze kompetencje w poniższym zakresie:

  • Realizacji projektów koncepcyjnych i doradztwie technicznym
  • Usługach inżynieryjnych w ramach fazy FEED (Front-End Engineering Design - projekt wstępny) i poprzedzających fazę FEED
  • Zintegrowanych usług EPCm (Engineering, Procurement, Construction Management).

LNG jako rynek rozwijający się

Na rynek LNG na całym świecie, wkraczają terminale wielofunkcyjne i rozwiązania do bunkrowania LNG. Rynki LNG doświadczają rosnących wymagań prawnych i wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, co stwarza nowe możliwości dla producentów i dystrybutorów. Nasi konsultanci i inżynierowie opracowują inteligentne i innowacyjne rozwiązania. W ten sposób pomagamy nadążyć za szybkimi zmianami.

Transformacja w terminale wielofunkcyjne

Zmieniająca się sytuacja polityczna w Europie i na świecie w dalszym ciągu wpływa na rozwój rynku LNG. Elastyczność jest kluczowa, zachowując przy tym wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Inwestycje w terminale są ogromne, dlatego bardzo ważna jest zasada „dobrze za pierwszym razem, z projektem bez wad”.

Pomagamy we wszystkich wyzwaniach inżynieryjnych, a dzięki sieci naszej działalności oferujemy pełen zakres usług. Nasze doświadczenie, usługi doradcze i wiedza inżynieryjna zapewniają jakość i bezpieczeństwo. Wprowadzamy pomysły w życie. Od zwiększania przepustowości do pełnego przejścia do wielofunkcyjnego - energooszczędnego i zrównoważonego - terminalu. Inżynierowie Bilfinger Tebodin są ekspertami w branży gazowej i partnerem oferującym inteligentne rozwiązania inżynieryjne dla terminali importowych LNG.

1. Środki ochrony

W przypadku sytuacji awaryjnych środki bezpieczeństwa łagodzą sytuację, minimalizując zniszczenia sprzętu, negatywny wpływ na środowisko i ludzi.

2. Opary skroplonego gazu BOG

Nie można uniknąć dopływu ciepła, dlatego odparowanie ładunku musi spełaniać wymagania terminalu. Do ciągłego lub przerywanego przetwarzania oparów skroplonego gazu BOG.

3. Załadunek samochodów ciężarowych

Eksport LNG ciężarówkami, a także tankowanie ciężarówek można zrealizować projekcie terminala.

4. Sprężarki / parowniki

Parowniki regazyfikują LNG do wykorzystania jako gaz do sieci lokalnej lub krajowej. Sprężarki zwykle zwiększają ciśnienie oparów skroplonego gazu, w celu przesłania do sieci lub ponownego skroplenia.

5. Gaz ziemny

LNG przechowywany pod ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego w dużych zbiornikach. Cysterny używane do mniejszych objętości i do przechowywania LNG pod wyższym ciśnieniem.

6. Pompy

Pompy w zbiorniku służą do zasilania wysokociśnieniowych pomp LNG do zastosowań w sieciach lub transportu do punktów dystrybucji. 

7. Rurociągi

Rurociągi do transportu LNG są izolowane i zawsze utrzymywane w niskiej temperaturze dzięki recyrkulacji LNG przez wszystkie główne linie LNG.

8. Nabrzeże do importu lub eksportu LNG drogą wodną przez duże i małe statki LNG.

Gotowe rozwiązania dla bunkrowania LNG

Elastyczny i ekonomiczny system modułowy

Korzystanie z paliw przyjaznych dla środowiska uczyni świat lepszym miejscem. Aby spowolnić globalne ocieplenie, należy zredukować emisje.   Spaliny ze statków lub ciężarówek napędzanych LNG zawierają znacznie mniej szkodliwych cząstek.   Przejście na LNG jako paliwo transportowe i budowa terminali tankowania LNG to skomplikowane decyzje o dużych konsekwencjach finansowych.

Dlatego stosujemy elastyczny i ekonomiczny system modułowy, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące bunkrowania LNG. Lepsze rozwiązania w zakresie zwiększania wydajności, dodatkowe funkcje lub budowa zupełnie nowych terminali z maksymalną elastycznością dla właściciela aktywów. Systemy modułowe są inteligentne, opłacalne, a ich wdrożenie ma minimalny wpływ na bieżące działania.

Nasze doświadczenie, usługi doradcze i wiedza inżynieryjna zapewniają jakość i bezpieczeństwo. System modułowy umożliwia dostarczenie rozwiązań LNG od pomysłu do realizacji, od planu po pozwolenia, od zlecenia do rozruchu.   W taki sposób realizujemy pomysły. Inżynierowie Bilfinger Tebodin są ekspertami w dziedzinie LNG i będą partnerem we wszystkich inteligentnych rozwiązaniach inżynieryjnych dla terminali LNG.

Kontakt

Niek Stokman

Niek Stokman

Telefon: +31 6 52 69 41 35

niek.stokman@bilfinger.com

George Cursaru

George Cursaru

Telefon: +40 722 686 331

george.cursaru@bilfinger.com
Drukuj