PPG Industries Chemicals B.V.

Rozbudowa zakładu i nowa linia produkcyjna
Zwiększenie wydajności i elastyczności
zakładu produkującego krzemionkę

Delfzijl, Holandia

 

PPG Industries Chemicals specjalizuje się w pilotażowej i komercyjnej produkcji produktów krzemionkowych dla klientów z sektorów związanych z produkcją żywności i gumy. Chcąc zwiększyć swoje dotychczasowe moce produkcyjne i dodać nową linię produkcyjną dla Agilon®, opatentowanej zmodyfikowanej krzemionki dla przemysłu oponiarskiego, PPG poprosiło Bilfinger Tebodin o świadczenie usług inżynieryjnych i koordynację wielobranżowego zespołu projektowego. W efekcie powstała w pełni zintegrowana i wysoce innowacyjna, druga linia produkcyjna w ramach istniejącego zakładu, która rozpoczęła produkcję kilka miesięcy przed planowanym terminem.

Bilfinger Tebodin stworzył symulację obiektu w technologii 3D, która umożliwiła bezproblemowe dopasowanie nowego sprzętu, w tym wykrycie ewentualnych kolizji.

Usługi inżynieryjne i budowlane były świadczone przez grupę czterech wykonawców, współpracujących z klientem i sobą nawzajem jako zintegrowany zespół, z Bilfinger Tebodin w roli koordynatora. Umożliwiło to skupienie się na wspólnych interesach i podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących planowania.

Nowy zakład produkcyjny powłok, pierwsza fabryka PPG w Rosji
Lipetsk, Rosja

Firma PPG zwróciła się do Bilfinger Tebodin z prośbą o zbudowanie nowej fabryki, która mogłaby produkować setki powłok dla czterech jednostek biznesowych jednocześnie. Wcześniej zakłady produkcyjne PPG były charakterystyczne dla każdej jednostki biznesowej. Wyzwaniem było połączenie czterech jednostek biznesowych w jednym miejscu. Cały zakład powstał w ciągu trzech lat. Nad projektem pracowało około 30 inżynierów Bilfinger Tebodin z różnych biur. Bilfinger Tebodin był zaangażowany w cały projekt: od etapu projektowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Drukuj