Feralco Nederland B.V.

Nowy magazyn cystern i strefa załadunku ciężarówek
Sas van Gent, Holandia

 

Feralco Nederland jest zakładem produkcji chemikaliów do uzdatniania wody, takich jak siarczan glinu i polichlorek glinu. Firma Bilfinger Tebodin opracowała studium wykonalności dla nowego zbiornika, dostarczyła niezbędną dokumentację wymaganą do uzyskania pozwoleń oraz przygotowała podstawowy i szczegółowy pakiet inżynieryjny dla prac budowlanych, konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto, Bilfinger Tebodin pomagał firmie Feralco przy wyborze wykonawcy oraz w nadzorze technicznym prac budowlanych, konstrukcyjnych i architektonicznych na budowie.

Drukuj