Olie en gas - een veranderende industrie

Projecten in de olie- en gasindustrie vereisen strenge normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu. Tegelijkertijd levert de industrie serieuze inspanningen om de exploitatie- en productielocaties te optimaliseren. Ook de globalisering blijft een steeds grotere rol spelen in de besluitvorming van onze klanten.

De eisen die aan olie- en gasengineering en advies worden gesteld

De industrie spant zich steeds meer in om de laatste vaten uit een reservoir te halen en efficiëntieverliezen in haar verouderende infrastructuur tegen te gaan. Er worden nieuwe technologieën toegepast. Tegelijkertijd worden interconnecties en opslagfaciliteiten uitgebreid om flexibeler in de energiebehoefte te kunnen voorzien. De kosteneffectiviteit van de sector is een belangrijk aandachtspunt geworden. Als gevolg daarvan zijn de omvang en de complexiteit van de projecten toegenomen en worden er steeds hogere eisen aan olie- en gasengineering en advies gesteld.

In de loop der jaren hebben onze consultants en ingenieurs een schat aan ervaring en kennis in de olie- en gasindustrie opgebouwd. Wij verlenen diensten aan vele marktleiders op het gebied van exploratie en productie, transport, opslag, raffinage en detailhandel.

Vele succesvolle projecten demonstreren onze competentie in:

  • Conceptuele engineering en technisch advies
  • Pre-FEED- en FEED-engineering en -advies
  • Geïntegreerde EPCm-diensten

LNG als markt in ontwikkeling

 

Op de LNG-markt zijn wereldwijd multifunctionele terminals en LNG-bunkeroplossingen in opkomst. De LNG-markten krijgen met steeds strengere eisen te maken op het gebied van regelgeving en duurzaamheid, wat nieuwe kansen schept voor producenten en distributeurs. Onze consultants en ingenieurs ontwikkelen slimme en innovatieve oplossingen. Op die manier helpen wij u de snelle ontwikkelingen bij te houden.

Overschakeling naar multifunctionele terminals

De veranderende politieke situatie in Europa en de rest van de wereld blijft van verdere invloed op de ontwikkelingen op de markt voor LNG. Flexibiliteit met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen, is de sleutel. De investeringen in terminals zijn enorm, daarom is het motto 'de eerste keer goed, met een onberispelijk ontwerp' van groot belang.

Wij helpen u met al uw engineeringvereisten en via ons netwerk bieden wij een compleet dienstenpakket aan. Onze ervaring, advies en engineeringexpertise staan borg voor kwaliteit en veiligheid. Wij zorgen ervoor dat uw ideeën werkelijkheid worden. Van toenemende capaciteit tot de volledige overschakeling naar een multifunctionele (energie-efficiënte en duurzame) terminal. De ingenieurs van Bilfinger Tebodin zijn experts in gas en zijn uw partner in alle slimme engineeringoplossingen voor LNG-importterminals.

1. Veiligheidsapparatuur

In noodgevallen zorgt de veiligheidsuitrusting voor de deëscalatie van de situatie om de schade aan uitrusting, milieu en mensen tot een minimum te beperken.

2. Boil-off gas (BOG)

Warmte-inbreng kan niet worden vermeden, daarom is een goede BOG nodig om aan specifieke terminalvereisten te voldoen. Voor continue of discontinue verwerking van BOG.

3. Het laden van vrachtwagens

Uitvoer van LNG via vrachtwagens en het tanken van vrachtwagens kan in elk terminalontwerp worden geïntegreerd.

4. Compressoren/verdampers

Verdampers hervergassen LNG voor gebruik als gas voor het lokale of nationale net. Compressoren worden gebruikt om de druk van BOG te verhogen voor verzending naar het net of hervloeibaarmaking.

5. Vloeibaar gemaakt aardgas

LNG wordt bij bijna atmosferische druk in grote tanks opgeslagen. Kogelvormige tanks worden gebruikt voor kleinere capaciteiten en om LNG bij hogere druk op te slaan.

6. Pompen

In-tank pompen worden gebruikt om LNG onder hoge druk te pompen voor netwerktoepassingen of voor transport naar verdeelpunten ter plaatse.

7. Pijpleidingen

Leidingen voor het vervoer van LNG zijn geïsoleerd en worden altijd koud gehouden door recirculatie van LNG door alle belangrijke LNG-leidingen.

8. Aanlegsteiger

Voor de invoer of uitvoer van LNG via waterwegen met grote of kleine LNG-schepen.

Pasklare oplossingen voor de LNG-bunkermarkt

Flexibel en kostenefficiënt modulair systeem

Door milieuvriendelijke brandstoffen te gebruiken, wordt de wereld een betere plek. De uitstoot moet worden verminderd om de opwarming van de aarde af te remmen. Uitlaatgassen van schepen of vrachtwagens die op LNG lopen, bevatten veel minder schadelijke deeltjes. De overschakeling op LNG als een belangrijke transportbrandstof en de bouw van LNG-terminals zijn ingewikkelde beslissingen met grote financiële gevolgen.

Daarom gebruiken wij een flexibel en kostenefficiënt modulair systeem om aan alle vereisten in verband met LNG-bunkering te voldoen. Betere oplossingen voor het vergroten van de capaciteit, het toevoegen van functionaliteit of het bouwen van volledig nieuwe terminals met maximale flexibiliteit voor de asset owner. De modules zijn slim, kostenefficiënt en het gebruik ervan heeft een minimale impact op de lopende activiteiten.

Onze ervaring, advies en engineeringexpertise staan borg voor kwaliteit en veiligheid. Het modulaire systeem stelt ons in staat LNG-oplossingen te leveren van idee tot realisatie, van plan tot vergunningen, van opdracht tot inbedrijfstelling. Zo realiseren wij uw ideeën. De ingenieurs van Bilfinger Tebodin zijn experts in LNG en zijn uw partner in alle slimme engineeringoplossingen voor LNG-importterminals.

Contact

Niek Stokman

Niek Stokman

Mobiel: +31 6 52 69 41 35

niek.stokman@bilfinger.com

George Cursaru

George Cursaru

Mobiel: +40 722 686 331

george.cursaru@bilfinger.com
Printen