Watermanagement

Water vervult een essentiële rol binnen de industrie. Het is naast een drinkwaterbron ook een energiedrager, een koelmiddel, oplosmiddel of grondstof. Onze waterbronnen raken overbelast als gevolg van klimaatverandering en het dwingt ons om anders om te gaan met water. De industrie draagt een grote verantwoordelijk om duurzaam om te gaan met de iname van (drink)water en afvalwater op een verantwoorde manier te lozen. Bilfinger Tebodin ondersteunt bedrijven met deze uitdaging in het gehele proces, door middel van innovatieve oplossingen met toekomstbestendigheid als kern.

Het belang van watermanagement

Droogte, het gebrek aan (schoon) drinkwater en klimaatverandering brengen het maatschappelijk belang van water aan het licht. Water kan een knelpunt vormen in de bedrijfsvoering en steeds vaker worden bedrijven gekort op hun waterinname vanuit de overheid. Daarnaast dwingt de slechte waterkwaliteit van onze oppervlaktewateren tot vergaande maatregelen om lozingen te beperken. Watermanagement is de sleutel tot een duurzamere wereld voor de volgende generaties.

Watermanagement consulting services

Waterkwaliteit en het verduurzamen van de waterbalans zijn onze primaire focusgebieden. Bilfinger Tebodin kan ondersteunen met de volgende diensten:

 • Ondersteuning en advies (watervergunning technische werkzaamheden).
 • Opstellen en indienen van (waterwet)vergunningsaanvragen.
 • Alle watergerelateerde onderzoeken die nodig zijn voor een watervergunning (Imissietoets, ABM-toets, waterkwaliteitsaanpak).
 • Onafhankelijk advies over (afval)waterkwaliteit en kwantiteitsvraagstukken.
 • Uitvoeren en verhelpen van watergerelateerde onderzoeksverplichtingen.
 • Analyse Best Beschikbare Techniek en bronaanpak.
 • Onderzoek en advies over ZZS-emissies naar water.
 • ABM-toetsingen.
 • Immissietoetsen.
 • Opzetten, analyseren en adviseren over de totale waterbalans.
 • Advies koelwater(lozingen en onttrekkingen).
 • Waterhergebruik- of besparingsonderzoek.
 • Infiltratieadviezen.
 • Vergunningtechnische onderstreuning (grond)water ontrekkingen.

Onze aanpak

Een gezonde en duurzame waterbalans vormt een belangrijke basis. Bij het eerste bezoek stellen onze consultants de huidige situatie vast. Elk watervraagstuk presenteert een nieuwe situatie dat vraagt om een eigen aanpak. Op basis van de behoeften van de klant kunnen we met multidisciplinaire teams binnen Bilfinger Tebodin een op maat gemaakte en integrale strategie bepalen.

Watermanagement support van Bilfinger Tebodin

Bilfinger Tebodin heeft zowel de kennis van vergunningen als engineering. Onze integrale aanpak met multidisciplinaire teams binnen onze consultancy en engineering diciplines vormen een unieke combinatie. Ons team beschikt over een brede blik op en ervaring met de waterproblematiek in Nederland. Met behulp van onze specialisten kunnen wij de belangrijke stap maken van haalbaarheidsstudies naar ontwerp en constructie tot aan compliance management. Door onze ervaring met de industrie en overheid kennen we de belangen en missies van beiden partijen. Daarnaast staat een waterkwantiteit vraagstuk nagenoeg nooit los van een waterkwaliteits vraagstuk. Door dit aan elkaar te koppelen vormen we knelpunten om in kansen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van watermanagement? Neem gerust contact op!

CONTACT

Michiel van der Meer

Michiel van der Meer

Telefoon: +31 6 16 58 28 42

michiel.van.der.meer@bilfinger.com

Neem Contact met ons op

Neem Contact met ons op
Unten
Indienen
Printen