Seminar Zeer Zorgwekkende Stoffen

Evenement beëindigd.

Op donderdag 14 april 2022 heeft Bilfinger Tebodin in het museum Beeld en Geluid in Den Haag een informatieve ochtend over Zeer Zorgwekkende Stoffen georganiseerd. Europese trajecten, juridische aspecten, beheersmaatregelen, vergunningen en handhaving kwamen aan bod. De ochtend is afgesloten met een lunch.

He programma zag er als volgt uit:

09:00 – 09:30 uur    Inloop en koffie

09:30 – 09.45 uur    Welkomstwoord Bilfinger Tebodin

09:45 – 10:45 uur    Sessie Rosienne Steensma en Rhea Lambregts van VNCI

10:45 – 11:00 uur    Pauze

11:00 – 12:00 uur    Sessie Willem Bosma van Van der Feltz advocaten

12:00 – 12:45 uur    Sessie Jody Schinkel van TNO

12:45 – 13:00 uur    Sessie Matthew van Hulle van Bilfinger Tebodin

13:00 – 13.10 uur    Afsluiting door Bilfinger Tebodin

13:10 – 14:00 uur    Lunch

Sprekers

Namens de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) zijn Rosienne Steensma en Rhea Lambregst ingegaan op zorgwekkende stoffen en het Europees traject van de Chemical Strategy for Sustainability. Willem Bosma van Van der Feltz advocaten is ingegaan op de juridische aspecten en heeft praktijkvoorbeelden met betrekking tot zeer zorgwekkende stoffen gegeven. Namens TNO is Jody Schinkel ingegaan op het beheersen van de blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen en de monitoring.

Bekijk onderstaande video voor een impressie van de ochtend.

Print