Seminar Zeer Zorgwekkende Stoffen

Save the date!

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan het gratis seminar Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Op donderdag 14 april 2022 verzorgt Bilfinger Tebodin in het museum Beeld en Geluid in Den Haag een informatieve ochtend over ZZS. Europese trajecten, juridische aspecten, beheersmaatregelen, vergunningen en handhaving komen aan bod. We sluiten de ochtend af met een lunch.

Het voorlopige programma is:

09:00 – 09:30 uur    Inloop en koffie

09:30 – 09.45 uur    Welkomstwoord Bilfinger Tebodin

09:45 – 10:45 uur    Sessie Rosienne Steensma en Rhea Lambregts van VNCI

10:45 – 11:00 uur    Pauze

11:00 – 12:00 uur    Sessie Willem Bosma van Van der Feltz advocaten

12:00 – 12:45 uur    Sessie Jody Schinkel van TNO

12:45 – 13:00 uur    Sessie Matthew van Hulle van Bilfinger Tebodin

13:00 – 13.10 uur    Afsluiting door Bilfinger Tebodin

13:10 – 14:00 uur    Lunch

Sprekers

Namens de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) zullen Rosienne Steensma en Rhea Lambregst ingaan op zorgwekkende stoffen en het Europees traject van de Chemical Strategy for Sustainability. Willem Bosma van Van der Feltz advocaten gaat in op de juridische aspecten en geeft praktijkvoorbeelden met betrekking tot zeer zorgwekkende stoffen. Namens TNO zal Jody Schinkel ingaan op het beheersen van de blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen en de monitoring.

Aanvullende informatie en het definitieve programma wordt tijdig, ruim een week van tevoren, aan geïnteresseerden toegezonden.

U kunt zich aanmelden door onderstaande formulier in te vullen

U kunt zich aanmelden door onderstaande formulier in te vullen

Aanvullende opmerkingen:

  1. Er worden video-opnames gemaakt gedurende het seminar. Mocht u hier bezwaar tegen hebben en niet in beeld willen dan kunt u dit van tevoren aangeven.
  2. Er is een beperkte capaciteit. De doelgroep van de bijeenkomst zijn medewerkers van industriële bedrijven. Bij onvoldoende capaciteit krijgt deze doelgroep voorrang. Daarnaast is het moment van inschrijving leidend.
  3. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u aanvullende informatie over het seminar met het definitieve programma.
Print