Webinar 'Anti-pandemic engineering'

8 October - event ended

Employers, building administrators and production plants face new realities and are forced to adapt conditions for safety, quality and remote controls. What has to change during and after the pandemic?

Bilfinger Tebodin invites you to comprehensively review your buildings, internal processes, flows and production processes in order to identify risk areas and offer solutions aimed at minimizing the identified risk.

Three experts analyzed the technical possibilities of limiting the influence of the pandemic on safety and comfort of users and tenants, and will share with you the knowledge on how to cope in new reality:

 • Risk factors in your building
 • Hands-free building – electrical, automation and low-currents solutions
 • Rearrangement – architectural solutions
 • Development of new layouts with WHO guides
 • HVAC solutions
 • QHSE and logistics solutions

Speakers:

 • Michal Zelazny, MEP Department Manager, expert in electrical and low currents installations
 • Piotr Kolmetz, Business Development manager, expert in HVAC systems
 • Jakub Niestryjewski, Project manager, expert in architecture solutions

How to register? Fill in the form on the right side or drop an e-mail to Magda Bialowicz magda.bialowicz*Please remove text between *, this is a spam protection*@bilfinger.com.

Language: Polish


Webinar 'Rozwiązania inżynieryjne w walce z pandemią'

Pracodawcy, zarządcy budynków oraz zakłady produkcyjne stawiają czoła nowym realiom i zostały zmuszone dostosować warunki pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i kontroli zdalnej.

Co należy zmienić podczas i po pandemii?

Bilfinger Tebodin zaprasza Państwa do przeprowadzenia wspólnego kompleksowego przeglądu Państwa budynków, procesów wewnętrznych, przepływów oraz procesów produkcji w celu określenia obszarów ryzyka i zaproponowania rozwiązań minimalizujących zidentyfikowane ryzyka.

Trzech ekspertów przeanalizowało możliwości techniczne ograniczenia wpływu pandemii na bezpieczeństwo i komfort użytkowników i najemców i podzielą się z Państwem wiedzą na temat radzenia sobie w nowej rzeczywistości:

 • czynniki ryzyka w Państwa budynku
 • budynek bezdotykowy – rozwiązania elektryczne, niskoprądowe i automatyzacja
 • reorganizacja – rozwiązania architektoniczne
 • opracowanie nowych układów zgodnie z wytycznymi WHO
 • rozwiązania HVAC
 • rozwiązania dotyczące BHP i logistyki

Prelegenci:

 • Michal Zelazny, Kierownik Działu MEP, ekspert w dziedzinie instalacji elektrycznych i niskoprądowych
 • Piotr Kolmetz, Dział Business Development, ekspert w dziedzinie systemów HVAC
 • Jakub Niestryjewski, Kierownik Projektu, ekspert w dziedzinie rozwiązań architektonicznych

Kiedy? 8 października 10:00-11:00.

Jak dokonać rejestracji? Uzupełnij formularz po prawej stronie lub prześlij wiadomość do Magdy Białowicz magda.bialowicz*Please remove text between *, this is a spam protection*@bilfinger.com.

Język: Polski

Print