Digital Talkshow: Digitization and flexibilization of turnarounds

8 October 2020 - event ended

Language: Dutch

The integrity of plants can be mapped more and more clearly. Big data and the enormous computing capacity of modern computers make it much easier to predict when parts require maintenance. This also offers opportunities to gear maintenance stops and inspections much more closely to the current state of installations.

During the first months of the corona crisis, it became clear that there is still a gap between what is already possible and what is prescribed by government regulations. Time for a new look at inspection deadlines and the planning of turnarounds? Bilfinger Tebodin organizes in collaboration with Industrielinqs a digital talk show in which all this is discussed.

Speakers:

  • Wouter van Gerwen, New Business & Innovation at Bilfinger Tebodin
  • John Bruijnooge, Site manager Sabic in Geleen
  • Gerlof Sijnstra, Technical Manager at Bureau Veritas

Digitale Talkshow: Digitalisering en flexibilisering van turnarounds

8 oktober 2020 vanaf 09.00 uur

De integriteit van fabrieken is steeds beter in kaart te brengen. Door big data en de enorme rekencapaciteit van moderne computers wordt veel beter te voorspellen wanneer onderdelen onderhoud nodig hebben. Dat biedt ook mogelijkheden om onderhoudsstops en inspecties veel meer af te stemmen op de actuele toestand van installaties.

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis werd duidelijk dat er nog een kloof is tussen wat al kan en wat van overheidswegen wordt voorgeschreven. Tijd voor een nieuwe blik op inspectietermijnen en de planning van turnarounds? Bilfinger Tebodin organiseert in samenwerking met Industrielinqs deze digitale talkshow waarin dit alles wordt besproken.

Sprekers:

  • Wouter van Gerwen, New Business & Innovation bij Bilfinger Tebodin
  • John Bruijnooge, Sitemanager Sabic in Geleen
  • Gerlof Sijnstra, Technical Manager bij Bureau Veritas
Print