Ropa a plyn - měnící se průmysl

Projekty v ropném a plynárenském průmyslu vyžadují přísné standardy v oblasti bezpečnosti, kvality, zdraví a životního prostředí. Současně toto odvětví vyvíjí značné úsilí o optimalizaci průzkumných a produkčních míst. Také globalizace je stále rostoucím faktorem v rozhodování našich klientů.

Požadavky na inženýrství a poradenství v oblasti ropy a plynu.

Průmysl nyní vynakládá mnohem větší úsilí na těžbu posledních barelů a na boj proti ztrátám účinnosti v její stárnoucí infrastruktuře. Jsou využívány nové technologie. Zároveň se rozšiřují propojovací a skladovací zařízení, aby byla zajištěna větší flexibilita při plnění energetických požadavků. Efektivnost nákladů v tomto odvětví se stala ústředním bodem. V důsledku toho vzrostla velikost a složitost projektů a zvýšily se požadavky na inženýrství a poradenství v oblasti ropy a plynu.

V průběhu let si naši konzultanti a inženýři vybudovali bohaté zkušenosti a know-how v ropném a plynárenském průmyslu. Poskytujeme služby mnoha lídrům na trhu v oblasti průzkumu a výroby, dopravy, skladování, rafinace a maloobchodu.

Mnoho úspěšných projektů ukazuje naše kompetence v:

  • Koncepčním návrhu a technickém poradenství
  • Pre-FEED a FEED engineering a design
  • Integrované služby EPCm

LNG jako rozvíjející se trh

Na trhu LNG po celém světě přicházejí víceúčelové terminály a řešení zásobování LNG. Trhy LNG zažívají rostoucí požadavky na regulaci a udržitelnost, které vytvářejí nové příležitosti pro výrobce a distributory. Naši konzultanti a inženýři vyvíjejí chytrá a inovativní řešení. Tímto způsobem vám pomůžeme držet krok s rychle plynoucím vývojem.

Přechod na víceúčelové terminály

Měnící se politická situace v Evropě a ve zbytku světa mají i nadále vliv na vývoj na trhu s LNG. Flexibilita je klíčová při zachování vysokých standardů kvality a bezpečnosti. Investice do terminálů jsou obrovské, a proto je velmi důležité heslo „poprvé správně, s bezchybným designem“.

Pomůžeme vám se všemi vašimi inženýrskými požadavky, s naší sítí nabízíme kompletní škálu služeb. Naše zkušenosti, a technické znalosti zajišťují kvalitu a bezpečnost. Postaráme se, aby se vaše nápady staly skutečností. Od zvyšování kapacity po plný přechod k víceúčelovému - energeticky účinnému a udržitelnému - terminálu. Inženýři společnosti Bilfinger Tebodin jsou odborníci na plyn a budou vaším partnerem ve všech chytrých technických řešeních pro LNG terminály.

1. Bezpečnostní zařízení
V případě nouze bezpečnostní zařízení zajišťuje deeskalaci situace, aby se minimalizovalo poškození zařízení, životního prostředí a osob

2. Odpařování plynu (BOG)
Nelze se vyhnout přívodu tepla, proto je ke splnění konkrétních požadavků na terminál zapotřebí správný BOG. Pro kontinuální nebo diskontinuální zpracování BOG

3. Plnění kamionu
Export LNG pomocí nákladních automobilů i tankování nákladních vozidel lze realizovat v libovolném provedení terminálu

4. Kompresory / odpařovače
Odpařovače opětovně zplyňují LNG pro použití jako plyn pro místní nebo národní síť. Kompresory obvykle zvyšují tlak BOG pro odesílání do sítě nebo zkapalnění.

5. Zkapalněný zemní plyn
LNG skladovaný při téměř atmosférickém tlaku ve velkých nádržích. Cisterny se používají pro menší kapacity a pro skladování LNG při vyšších tlacích.

6. Čerpání
Čerpadla v nádrži slouží k napájení buď vysokotlakých čerpadel LNG pro rozvodné aplikace, nebo pro přepravu do odběrných míst.

7. Potrubí
Potrubí pro přepravu LNG je izolováno a vždy udržováno v chladu recirkulací LNG všemi hlavními vedeními LNG.

8. Molo
Pro dovoz nebo vývoz LNG po vodních cestách přes velká i malá plavidla LNG.

 

Řešení na klíč pro trh zásobování LNG

Flexibilní a nákladově efektivní modulární systém

Používání paliv šetrných k životnímu prostředí učiní svět lepším místem. Aby se zpomalilo globální oteplování, je třeba snížit emise. Výfukové plyny z lodí nebo nákladních vozidel na LNG obsahují mnohem méně škodlivých částic. Přechod na LNG jako důležité palivo pro dopravu a výstavba terminálů pro zásobování LNG jsou komplikovaná rozhodnutí s velkými finančními důsledky.

Proto používáme flexibilní a nákladově efektivní modulární systém, abychom splnili všechny požadavky na doplňování paliva LNG. Lepší řešení pro rozšíření kapacity, přidání funkcí nebo pro vybudování zcela nových terminálů s maximální flexibilitou pro majitele. Moduly jsou inteligentní, nákladově efektivní a nasazení má minimální dopad na běžící provoz.

Naše zkušenosti, konzultace a technické znalosti zajišťují kvalitu a bezpečnost. Modulární systém nám umožňuje poskytovat řešení LNG od nápadu po realizaci, od plánu po povolení, od zadání až po uvedení do provozu. Inženýři společnosti Bilfinger Tebodin jsou odborníci na LNG a budou vaším partnerem ve všech chytrých technických řešeních pro LNG terminály.

Kontakt

Tisk