Potrubí a infrastruktura

Specialisté na infrastrukturu společnosti Bilfinger Tebodin poskytují špičkové služby pro komplexní projekty související s transportem, včetně potrubí na pevnině i na moři, energetických sítí, dopravních systémů a rozvoje průmyslových areálů.

Na základě našich rozšířených a konkrétních znalostí jsme flexibilním partnerem pro klienty ve veřejném i soukromém sektoru nebo sloužíme jako prostředník mezi zúčastněnými stranami. Naše všestrannost, znalost regionálních okolností a odborné znalosti v oblasti technologií a projektově založená práce nám umožnily úspěšně dokončit širokou škálu (udržitelných) projektů v posledním desetiletí.

Díky vnitřní organizaci společnosti Bilfinger Tebodin jsme dobře připraveni provádět multidisciplinární projekty doma nebo v zahraničí, zejména v Evropě. V nadcházejících letech budeme dále pokračovat v hledání výzev a příležitostí nabízet integrovaná, udržitelná řešení založená na dostupném know-how a nejnovějším vývoji.

Naši zaměstnanci nabízejí inteligentní integrovaná udržitelná řešení s ohledem na místní podmínky pro infrastrukturu nad i pod zemí.

Lze rozlišit následujících pět oblastí:

  • Offshore potrubí
  • Onshore potrubí
  • Integrovaná (pod)povrchová řešení
  • Infrastruktura v průmyslových projektech
  • Infrastruktura provozu a silnic

Kontakt

Hildo van der Heden

Hildo van der Heden

Telefon: +31 6 16 58 25 24

hildo.van.der.heden@bilfinger.com

Oksana Cherinko

Oksana Cherinko

Telefon: +380 50 334 61 62

oksana.cherinko@bilfinger.com

Dálkové vytápění a chlazení

Topení a chlazení měst, okresů, průmyslových podniků a budov jsou hlavními spotřebiteli energie, kteří jsou odpovědní za významnou část celosvětových emisí skleníkových plynů. Povědomí o nákladech a obavy o životní prostředí vyvolaly vývoj, instalaci a provoz udržitelnějších systémů tepelné energie.

Inženýři a konzultanti společnosti Bilfinger Tebodin pomáhají provozovatelům veřejných a soukromých sítí zvládnout tyto výzvy. Naše nabídka služeb sahá od správy zúčastněných stran, dopadů na životní prostředí a studií trajektorií až po návrh potrubí, výměnu tepla, využití zbytkového tepla, tepelné nárazníky, ale také služby managementu projektů a staveb jménem klienta.

Tisk