PPG Industries Chemicals B.V.

Rozšíření závodu a nová výrobní linka

Zvýšená kapacita a flexibilita pro závod na výrobu oxidu křemičitého
Delfzijl, Nizozemsko

Společnost PPG Industries Chemicals se specializuje na pilotní a komerční výrobu produktů z oxidu křemičitého pro klienty v odvětvích, jako je potravinářský a gumárenský průmysl. Když společnost PPG chtěla navýšit svou současnou výrobní kapacitu a přidat novou výrobní linku pro Agilon®, patentovaný modifikovaný oxid křemičitý pro pneumatiky, požádali společnost Bilfinger Tebodin o poskytnutí inženýrských služeb a koordinaci multidisciplinárního projektového týmu. Výsledkem je plně integrovaná a vysoce inovativní druhá výrobní linka v rámci stávajícího závodu, který zahájil výrobu několik měsíců před plánovaným termínem.

Bilfinger Tebodin vytvořil 3D vizualizaci výrobního závodu, která umožnila bezproblémovou instalaci nového zařízení, včetně detekce možných kolizí.

Inženýrské a konstrukční práce byly v rukou skupiny čtyř dodavatelů, kteří pracovali jako integrovaný tým s klientem a navzájem, s Bilfingerem Tebodinem v koordinační roli. To jim umožnilo soustředit se na společné cíle a činit strategická rozhodnutí.

Nový výrobní závod na stovky povlaků, první výrobní závod na zelené louce společnosti PPG v Rusku

Lipetsk region, Rusko

Společnost PPG oslovila společnost Bilfinger Tebodin, aby postavila nový závod, který by měl současně vyrábět stovky povlaků pro čtyři obchodní jednotky. Dříve byly výrobní závody společnosti PPG specifické pro každou obchodní jednotku. Úkolem bylo spojit čtyři obchodní jednotky do jednoho místa. Celý závod byl postaven za tři roky. Na projektu pracovalo asi 30 inženýrů společnosti Bilfinger Tebodin z různých kanceláří. Bilfinger Tebodin byl zapojen do celého projektu: od fáze návrhu až po k provoznímu povolení.

Tisk