Oiltanking Terneuzen B.V.

Rozšíření terminálu pro manipulaci s chemickými a ropnými produkty

Terneuzen, Nizozemsko

Společnost Oiltanking GmbH se rozhodla vybudovat nový moderní terminál pro manipulaci s chemickými a ropnými produkty ve Valueparku Terneuzen v Nizozemsku. V přípravné fázi byl Bilfinger Tebodin odpovědný za technickou studii proveditelnosti, povolovací řízení a basic a detail design. Bilfinger Tebodin se také postaral o výběr dodavatelů, projektový management, řízení výstavby a povolovací řízení.

Tisk