Huntsman Holland b.v.

Nový přírůstek do závodu MDI 2 - čistší výroba polyurethanů

Rotterdam, Nizozemsko

Huntsman je světový výrobce a prodejce diferencovaných chemikálií. Bilfinger Tebodin poskytoval služby EPCm pro projekt Keystone, nový přírůstek do jejich závodu MDI 2. Díky tomuto projektu bude výroba jejich polyurethanů dokonce čistší než dříve, protože produkt je štěpen a stripován, čímž se odstraní těkavé plyny a současně se sníží spotřeba energie a emise CO2. Pro tento projekt bylo použito 3D modelování.

Tisk