Henkel

Rozšíření výrobního závodu na lepidla

Kornye, Maďarsko

Jednotka lepidel má dlouhodobý vývoj. První fází bylo rozšíření výrobní kapacity výroby tavného lepidla o nový závod. Společnost Henkel si vybrala společnost Bilfinger Tebodin jako zkušenou mezinárodní společnost, se kterou mohou budovat dlouhodobý vztah na různých místech.

Bilfinger Tebodin začal s přípravou zadávací dokumentace a podporou výběrového řízení. Služby byly rozšířeny o návrh procesní technologie tavení, dozor v oblasti zdraví, bezpečnosti a životní prostředí (HSE) a technický dozor pro fázi výstavby závodu.

Tým konzultantů a inženýrů pracoval se společností Henkel na správné kombinaci množství různých produktů a vysokou výrobní kapacitou. Od začátku do konce projektu jsme se zaměřovali na standardy a očekávání společnosti Henkel.

Tisk