Feralco Nederland B.V.

Nové skladovací nádrže a nákladní prostor

Sas van Gent, Nizozemsko

Feralco Nederland je výrobním místem chemikálií pro úpravu vody, jako je síran hlinitý a chlorid polyhlinitý. Pro své nové nádrže připravil Bilfinger Tebodin studii proveditelnosti, vydal potřebnou povolovací dokumentaci a připravil basic a detail design balíček pro stavební a architektonické práce. Bilfinger Tebodin také pomáhal společnosti Feralco při výběru generálního dodavatele a při technickém dozoru nad stavebními a architektonickými pracemi přímo na místě.

Tisk