Chemetall

Rozšíření největšího výrobního závodu Chemetall v Německu za účelem navýšení výrobní kapacity

Langelsheim, oblast Harz v Německu

Chemetall chtěl rozšířit výrobní kapacitu v německém Langelsheimu. Technologie společnosti Chemetall se používají téměř ve všech průmyslových odvětvích, od automobilového průmyslu až po letecký průmysl. Projekt potřeboval partnera, který by byl schopen projekt podpořit již od první fáze.

Cílem služeb společnosti Bilfinger Tebodin je udržovat vynikající standardy stávajícího zařízení v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí. Bilfinger Tebodin zpracoval koncepční návrh a odhad nákladů pro stavební část projektu. To zahrnovalo infrastrukturu staveniště, budovy a služby budov, elektřinu a zařízení.

Bilfinger Tebodin vedl workshopy se všemi zúčastněnými týmy. Tyto workshopy pomohly najít nejlepší řešení pro tento konkrétní projekt a zaručily úspěch hned od počátku.

Tisk