BASF

Dlouhodobá smlouva na inženýrské služby

Antwerpen, Belgie

V rámci dlouhodobé dohody se společností BASF Antwerpen N.V., provedl Bilfinger Tebodin basic design a návrh potrubní pro několik změn různých výrobních závodu. Společnost Bilfinger Tebodin mimo jiné navrhla rozšíření závodu EO / EG společnosti BASF, jejich odlučovačů piperazinu a skladování lutensolu.

Nový závod na výrobu katalyzátoru

Środa Śląska, Polsko

BASF je světově známá společnost, jejíž portfolio sahá od chemikálií, plastů a produktů na ochranu rostlin až po ropu a plyn. Společnost se rozhodla pro nový výrobní závod na výrobu moderních systémů snižování výfukových plynů automobilů - katalyzátory SCR pro motory automobilů. Společnost Bilfinger Tebodin poskytovala služby řízení výstavby pro největší závod společnosti BASF na automobilové katalyzátory v Evropě. Kromě řízení stavby jsme provedli také 3D modelování v části strojní a potrubí. 

V roce 2017 se společnost BASF rozhodla rozšířit a znovu si vybrala jako partnera společnost Bilfinger Tebodin. Náš tým poskytoval služby technického dohledu a kvality s využitím našich znalostí evropských standardů. Realizace projektu byla dokončena v prosinci 2019. Naše služby zahrnovaly dozor investora nad procesními / technologickými linkami a zařízeními, kontrolu kvality a dozoru investora v oblasti stavební (architektonické, vzduchotechnické, plynové, sanitární, elektrické, mechanické, antikorozní a svařovaní).

Tisk