Sken výrobních cyklů

Sken výrobních cyklů

Snížení nákladů pomocí tzv. skenu výrobních cyklů.
Výrobci chtějí vyrábět udržitelně, nejlépe směrem k nulové stopě. Co nejefektivnější z hlediska nákladů. Začíná to rychlými výhrami, úspory energie, izolace a řada dalších menších opatření. Dalším krokem bude udržitelná výroba směrem k „cirkulární“ výrobě.

1,5 denní skenování pro zlepšení
Proto potřebujete přehled o dopadu provozních obchodních dat. Možná zlepšení budou zřejmá. Za tímto účelem vyvinul Bilfinger Tebodin Circular Production Scan. Za 1,5 dne se můžete začít zlepšovat díky výstupům ze skenování.

Snižte náklady a uhlíkovou stopu
Analýza vašich údajů o nákladech a životním prostředí k odhalení a identifikaci příležitostí a inovací, vám pomůže snížit náklady a uhlíkovou stopu.

Chytřejší investiční rozhodnutí
Lepší návratnost investic pro chytřejší investiční rozhodnutí v důsledku hlubokých poznatků o datech a dopadu CO2.

Kontakt

Kontakt

Kontakt
Unten
Submit
Tisk