Průmysl 360°: první krok k digitálnímu závodu

Provádění změn ve výrobních procesech a výrobních závodech není vždy jednoduché. Chcete-li sdílet a diskutovat, v současné situaci potřebujete dobrý vhled, nejlépe digitální. Pro provádění rychlých inspekcí například pro audity kvality nebo pro sledování postupu stavebních prací. V těchto případech je velmi užitečné, kvalitní a rychlé fotorealistické nahlédnutí do současné situace ve vašem výrobním závodu.

Bilfinger Tebodin nabízí prostředí Google Street View s „průmyslovým 360 °“. Nízký rozpočet, rychlý a přístupný. Fotorealisticky zachycujeme průmyslové závody a kombinujeme je s 3D daty ze samotného závodu. V krátkém okamžiku se z toho stane transparentní informační model v HD. Virtuální zařízení lze označit dalšími informacemi a propojit s existujícími databázemi.

Kliknutím zobrazíte náhled:

Virtuální prohlídku v průmyslu 360 ° můžete využít k mnoha účelům. Vizualizace pro účely tenderu, vizualizace zařízení pro školení, pro všechny druhy bezpečnostních inspekcí, cílů údržby. Poskytuje rychlý, uživatelsky přívětivý a velmi nákladově efektivní pohled na vaši současnou situaci v závodě.

Kontakt

Tisk