Přenos a řešení energie

Vývoj týkající se energetické transformace a dohody o změně klimatu v Evropě se vyvíjí rychlým tempem. Kromě mnoha příležitostí vytváří toto měnící se průmyslové klima pro společnosti významné výzvy a nejistoty, pokud jde o jejich budoucí investice.

Představuje také odpovědnost za zisk a se zvyšujícími se náklady na energii i emise. Naštěstí zákony a předpisy nejsou jedinými faktory, které se mění. Dostupné technologie se neustále zlepšují, zvyšují efektivitu, snižují provozní náklady a rozšiřují řešení technických výzev. Podporujeme průmysl v energetickém přechodu a nabízíme nejlepší dostupné technologie a služby pro energetické společnosti i pro soukromý průmysl.
Pomáháme vám, aby byl tento přechod příležitostí, nikoli výzvou. Stává se ekonomicky životaschopným a my vám ukážeme způsob, jak z toho těžit.

Níže se podívejte na příklady různých řešení souvisejících s přechodem energie. Patří mezi ně projekty:

•    Energetické účinnosti a elektrifikace
•    Využití odpadního tepla a tepelné sítě
•    Zachycování, využívání a skladování CO2
•    Elektrické sítě
•    Biomasa