Masterplan

Masterplan: akční plán pro budoucnost
Správné rozhodování o budoucnosti vašeho závodu nebo instalaci vyžaduje strukturované plánování: Masterplan. Kde jste teď, a jakým směrem se chcete vydat? Měnící se prostředí, dynamika trhu a individuální obchodní strategie klienta budou základem jeho cesty do budoucnosti. Jak vypadá tato cesta?

Masterplan pro Zeelandia

Masterplan: porozumění
Znalosti jsou potřebné k tomu, aby bylo možné činit ta nejlepší rozhodnutí. Bilfinger Tebodin bude analyzovat vaši výrobu ze všech stran. Bude analyzovat příležitosti a hrozby, vývojové scénáře, dodržování předpisů, nezbytné investice a možná rizika.

Masterplan: tipy pro budoucnost vašeho závodu
Společně s klientem vytvoříme plán obsahující pokyny pro budoucí rozvoj závodu a lokality. Plán postupného rozšiřování, pokud jde o rozložení a instalaci staveniště, komunikační trasy a pohyb zboží, infrastruktury a zařízení. Na základě strategické vize klienta, současné a budoucí situace, s přihlédnutím k posouzení scénářů, všech možností a omezení, s dobrým krátkodobým i dlouhodobým projektovým a investičním plánováním, s komplexním Masterplanem. Vše, co pomáhá utvářet budoucnost vašeho výrobního závodu.

KONTAKT

Monique Overbosch

Monique Overbosch

Telefon: +31 6 52 80 32 67

monique.overbosch@bilfinger.com

Olga Belova

Olga Belova

Telefon: +7 988 540 63 33

olga.belova@bilfinger.com

STÁHNOUT
INFORMAČNÍ BROŽURA MASTERPLAN

OD OBCHODNÍ STRATEGIE K VÝSTAVBĚ

Kontakt

Tisk