Řízení nákladů jako podpora pro investiční rozhodnutí

Pomáháme našim klientům po celém světě vyrovnat se s výzvami kontroly nákladů. Nabízíme profesionální správu nákladů projektu a poradenství na vysoké úrovni při přijímání investičních rozhodnutí.

NOVINKA! Analýza stavebních nákladů v Rusku 2020

Na základě 25 let zkušeností s prací na ruském trhu provedli naši odborníci z Bilfinger Tebodin průzkum a určili, jaké jsou současné místní trendy ve stavebnictví a kolik bude stát výstavba závodu v daném odvětví. Nyní jsou všechny tyto informace k dispozici a s potěšením vám předkládáme brožuru obsahující obecnou analýzu nákladů na výstavbu průmyslového závodu v Rusku.

Výstavba takového technicky složitého zařízení, jako je průmyslový podnik, by se určitě měla považovat za realizaci jedinečného projektu. Konečný výsledek závisí přímo na mnoha faktorech, jako je použitá projektová strategie (EPC, EPCM, PMC), technologie, plán projektu a další. Investoři by měli mít na paměti, že různé fáze projektu vyžadují včasné rozhodování. Jsme připraveni je podporovat a sloužit jim svými znalostmi a zkušenostmi.

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE VIZUÁLNÍ INFORMACE JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROJEKTU A JEJICH DOPADU NA NÁKLADY, A VŠECHNY FAKTORY, KTERÉ BY MĚLY BÝT UVAŽOVÁNY, ABYSTE SE UBRÁNILY NEŽÁDOUCÍMU NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ.

Brožura bude užitečná pro zákazníky, kteří plánují zavést novou výrobu, a kteří chtějí být informováni o aktuálních cenách a trendech.

Chcete-li studii stáhnout, vyplňte formulář v pravém sloupci.

 

Analýza stavebních nákladů ve střední a východní Evropě 2019 

Naši odborníci každý rok analyzují stavební trh. S potěšením vám představujeme vydání 2019.

V průběhu let získala společnost Bilfinger Tebodin mnoho znalostí o nákladech na realizaci mnoha projektů v mnoha zemích. Tyto znalosti jsou k dispozici našim klientům. Tato analýza shrnuje naše chápání nákladů evropského trhu napříč odvětvími od průmyslových, komerčních až po technologické. Je založen na datovém souboru nákladů společnosti Bilfinger Tebodin vyvinutém v letech 2008 až 2019 a zahrnuje aktuální tržní ceny.

V regionu střední a východní Evropy vidíme mnoho podobností. Jediným spolehlivým přístupem k udržení nákladů je jejich sledování od raných fází návrhu prostřednictvím přípravy příslušných odhadů nákladů na každé úrovni návrhu. Správné řízení nákladů ve fázi před zahájením výstavby spolu s dobře připravenou strategií nákupu pro výběr jednoho nebo více dodavatelů poskytuje klientovi nejlepší smluvní ceny dostupné na trhu.

Martin Dittrich, Business Development Director:

‘Jestli chcete například postavit nový sklad, tento dokument Vám dá jasný přehled o budoucích nákladech na jeho stavbu. Také popisuje, jak se liší náklady v jednotlivých regionech.’

 Brožuru si můžete přečíst a stáhnout kliknutím na obrázek níže.

 

Kontakt

Tisk