Integrita a bezpečnost

Když jsou zařízení ve vašem podniku v provozu, je zásadní jejich integrita a bezpečnost. Plnit zákony a předpisy, zaručit bezpečné pracoviště pro lidi, kteří zařízení provozují a udržují v chodu, a také dodržování pojistných podmínek. To vyžaduje znalost možných nebezpečí v současném i budoucím provozu.

Základem jsou znalosti a zkušenosti odborníků na integritu a bezpečnost společnosti Bilfinger Tebodin. Ty vám pomohou dosáhnout optimální, bezpečné a efektivní výroby vašich současných i budoucích zařízení. Využíváním expertízy v oblasti bezpečnostních procesů (včetně systémů řízení), studií bezpečnosti procesů a poradenství poskytují řešení, která pro vás pracují. Tímto způsobem přetváříme ty nejlepší nápady do reality. Flexibilní, solidní a bezpečný.

Kliknutím na obrázky níže zobrazíte další informace o průmyslové kybernetické bezpečnosti, bezobslužné řídící platformy a vynikající bezpečnosti procesů a třech aktuálních tématech v oblasti integrity a bezpečnosti procesů.

Analýza rizik a provozuschopnosti (HAZOP) a další studie rizik

Provoz ve vaší společnosti by měl být co nejbezpečnější. Bezpečnostní výkon vaší společnosti ve všech procesech by měl být vynikající. Rovnováha mezi provozní efektivitou a bezpečnými procesy je důležitá pro spolehlivost vaší společnosti, profil rizikového pojištění může přispět k lepším výsledkům.

Provoz ve vaší společnosti by měl být co nejbezpečnější. Bezpečnostní výkon vaší společnosti ve všech procesech by měl být vynikající. Rovnováha mezi provozní efektivitou a bezpečnými procesy je důležitá pro spolehlivost vaší společnosti, profil rizikového pojištění může přispět k lepším výsledkům.

Účinnost bezpečnostních procesů
Začíná to systematickou identifikací a pochopením všech rizik ve vašem provoze. Musí být identifikovány, zdokumentovány všechny kritické a nežádoucí scénáře. To se provádí pomocí specifických studií rizik. Odborníci společnosti Bilfinger Tebodin používají buď standardní postupy, které splňují příslušné normy IEC, nebo lze postupy přizpůsobit dle vašich vlastních jedinečných standardů. Po pečlivé přípravě vás náš HAZOP tým navštíví a provede komplexní report HAZOP. Výsledky reportu můžete implementovat buď sami, nebo k tomu můžete využít naši podporu.

Kvalita a zkušenosti
S týmem 20 zkušených lídrů HAZOP jsme úspěšně provedli studie HAZOP a vzdělávací programy HAZOP na různých mezinárodních trzích, jako je například ropa a plyn, energetický, chemický a farmaceutický průmysl nebo v oblasti výroby potravin a nápojů. Jsme hrdí na naši silnou klientskou základnu pro služby HAZOP.

Další úroveň účinnost bezpečnostních procesů
Posouváme váš výkon v procesu bezpečnosti na další úroveň pomocí tzv. Periodického Systému pro Bezpečnost Procesů. Náš specifický přístup vám může pomoct dosáhnout další úrovně bezpečnosti procesů ve vašem stávajícím provozu. To může zahrnovat správu aktiv zajišťující, že vaše bezpečnostní procesy jsou nejen navržena, ale také udržována pro optimální funkčnost. Jsme schopni provádět širokou škálu bezpečnostních služeb, např. LOPA, SIL, RCM-2, racionalizace alarmů, které můžeme připojit ke studiím HAZOP. Tak abychom zajistili efektivní provedení při vyšší kvalitě.

Definice

HAZOP znamená v překladu analýza rizik a provozuschopnosti. Cílem studie HAZOP je nabídnout strukturovaný přístup k identifikaci odchylek od záměru návrhu a normálních podmínek procesů v provozu. Bereme v úvahu celou řadu možných proměnných, tak abychom strukturovaným způsobem odhalili možné problémy. Případně také vydefinujeme nutné činnosti a odpovědné osoby k zajištění tohoto cílu.

 

Kontakt

Wouter Van den Ham

Wouter Van den Ham

Telefon: +31 6 26 43 29 54

wouter.van.den.ham@bilfinger.com

Kontakt

Tisk