Proč Bilfinger Tebodin

Máme historii ve vytváření budoucnosti 

Ve společnosti Bilfinger Tebodin vytváříme budoucnost každý den. Všechno to začalo v roce 1945, kdy jsme pomocí našeho inženýrského know-how pomohli změnit průmysl. Dnešní zákazníci různých odvětví průmyslu chtějí jít cestou inovací. Ukazujeme jim cestu.

Existuje mnoho příležitostí; je naší výzvou držet krok s nejnovějším vývojem. Chcete-li synchronizovat svůj talent a odborné znalosti s intenzivními výcvikovými programy nové éry a spoluprací s inovativními mysliteli a začínajícími podniky. Cokoli potřebujete k vytvoření budoucnosti, postaráme se o to, aby to fungovalo.
 

Mezinárodní kariéra
Budete pracovat v multikulturním prostředí a v nadnárodních týmech, někdy také jezdit do jiných zemí - na krátkou nebo delší dobu.

Osobní rozvoj
Nabízíme kariérní cestu, které staví na vašem talentu. Svou vlastní cestu si přizpůsobíte z široké škály rozvojových příležitostí s nejmodernějším technickým školením, školením v oblasti projektů a / nebo řízení lidí.

Odpovědnost
Odpovědnost za vaši práci, vaše projekty a vaše klienty; to je to, za čím stojíte. Máte svobodu činit vlastní rozhodnutí a máte dostatek prostoru pro učení a růst. Nabízíme vám svět příležitostí.

 

VAŠÍ BUDOUCÍ KOLEGOVÉ SI VYBRALI BILFINGER TEBODIN PRO POCIT SVOBODY ZE SVÉ PRÁCE, ROZMANITOST V PROJEKTECH, DISCIPLÍNÁCH A SKVĚLOU ATMOSFÉRU!

 

Tisk