[Translate to Czech:]

Vodík ke zlepšení zelené mobility

Společnost Bilfinger Tebodin vytvořila pro přední chemický závod Spolchemii studii proveditelnosti, kde posoudila možnosti výroby a přepravy vodíku.

VÍCE INFORMACÍ

UTVÁŘÍME BUDOUCNOST PRŮMYSLU, SPOLEHLIVĚ ŘÍDÍME PRŮMYSLOVÉ PROJEKTY PO VÍCE NEŽ 75 LET.