Bilfinger Tebodin in Central Europe

Navigation
Poland | Polish

Kompleksowe usługi w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych, przemysłowych i infrastrukturalnych

Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o. jest wiodącą firmą konsultingowo-projektową w Polsce, zatrudniającą ponad 300 inżynierów w biurach w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Nasz zespół składa się z kierowników projektów, konsultantów, inżynierów (we wszystkich dyscyplinach, w tym technologii procesowej), a także kierowników budowy. Dzięki rozbudowanej sieci biur oferujemy naszym klientom zintegrowane doradztwo inżynieryjne i praktyczną wiedzę ekspercką w połączeniu ze znajomością lokalnych uwarunkowań, międzynarodowych standardów pracy oraz indywidualnym podejściem do Klienta. W ten sposób możemy zapewnić sprawne wykonanie projektów zarówno w dużej i małej skali, jedno lub wielodyscyplinarnych.

Pracujemy przede wszystkim w następujących segmentach rynku:

  • Budynki Przemysłowe, w tym branża motoryzacyjna, elektrotechniczna oraz dóbr konsumpcyjnych 
  • Przemysł Spożywczy I Farmaceutyczny, w tym farmaceutyczne zakłady produkcyjne wyrobów medycznych, zakłady spożywcze, browary, gorzelnie, zakłady przetwórstwa, produkcji pasz.
  • Energia I Środowisko, w tym oczyszczalnie ścieków, elektrownie, farmy wiatrowe, certyfikacja LEED and BREEM
  • Przemysł Chemiczny, w tym jednostki procesowe do wytwarzania substancji organicznych i nieorganicznych
  • Nieruchomości Komercyjne, w tym budynki biurowe, hotele, centra handlowe oraz parki logistyczne

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie inwestycji, oferując Im takie usługi jak: konsulting, projektowanie, zarządzanie projektami, organizacja przetargów czy zarządzanie budową i kosztami.

Place for the big image

Commerzbank Arena

Deutschland

Bilfinger Berger betreibt...
Place for the small images

Nasze referencje

Nasze referencje W Polsce
Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

Projekty: Rozbudowa istniejącej hali Zakładu Wycieraczek Valeo Autosystemy Sp z o.o.
Lokalizacja: Skawina, Polska

Rozbudowa istniejącej hali Zakładu Wycieraczek Valeo Autosystemy Sp. z o.o. o część produkcyjną, laboratoryjną, magazynową, biurową i socjalną wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, instalacjami: wodno - kanalizacyjną ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, elektrycznymi, gazowymi, grzewczymi i wentylacyjnymi, stacją trafo oraz drogą komunikacyjną z funkcją drogi pożarowej i chodnika dla pieszych.

Zakres obowiązków firmy Tebodin Poland Sp. z o.o. obejmował pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kontrolę kosztów nad realizacją projektu.

Gestamp Polska Sp. z o.o.

Gestamp Polska Sp. z o.o.

Projekty: Przebudowa istniejącego czynnego zakładu oraz rozbudowa czynnej hali produkcyjnej
Lokalizacja: Września, Polska

Przebudowa istniejącego czynnego zakładu o nową przestrzeń technologiczną oraz rozbudowa czynnej hali produkcyjnej o nową halę o powierzchni ponad 20 tys. m2, wraz z przyległą infrastrukturą. Projekt będzie prowadzony bez zatrzymania produkcji zakładu.

Zakres obowiązków firmy Tebodin Poland Sp. z o.o. obejmował zarządzanie projektem, wsparcie techniczne w przetargu na zakres instalacji, weryfikację dokumentacji projektowej, pełnobranżowy nadzór inspektorski nad realizacją robót.

 

 

Balmoral Properties

Balmoral Properties

Projekty: Przebudowa zespołu zabudowy mieszkalno - biurowo-usługowej w Krakowie - 'Browar Lubicz' 
Lokalizacja: Cracow, Polska

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie dawnego browaru przy ul. Lubicz 17 na cele mieszkaniowo - usługowe poprzez budowę budynków mieszkalno - usługowych, budowę budynków usługowych, budynku biurowego, budowę wielostanowiskowego garażu podziemnego oraz zagospodarowania terenu.

Zakres obowiązków firmy Tebodin Poland Sp. z o.o. obejmował wielobranżowy nadzór inwestorski, pełnienie funkcji zastepcy kierownika projektu oraz administratora projektu podczas realizacji inwestycji pt.: "Browar Lubicz - zespół zabudowy mieszkalno-biurowo-usługowy w Krakowie przy ul. Lubicz 17/ul. Strzeleckiej" - Etap I.

 

The Tides Property Group S.A. Sp.k.

The Tides Property Group S.A. Sp.k.

Projekty: Budowa zespołu budynków "WTW" i "The Tides"
Lokalizacja: Warsaw, Polska

The Tides jest nowoczesnym kompleksem biurowo-hotelowym, oferującym niemal 13,000 m2 powierzchni biurowej. Uzupełnienie kompleksu stanowi budyenk WTW, oferujący zarówno przestrzeń biurową jak i szkoleniową. Całe założenie zlokalizowane jest nad samym brzegiem Wisły przy ulicy Wioślarskiej 6 w Warszawie.

Zakres obowiązków firmy Tebodin Poland Sp. z o.o. obejmował przeprowadzenie przetargu, zarzadzanie projektem, nadzór inwestorski, zarządzanie kosztami.

 

Unilever Polska S.A.

Unilever Polska S.A.

Projekty: Rozbudowa Wydziału Produkcji Zup Płynnych z Magazynem Surowców (Mroźnia, Chłodnia) w Zakładzie Unilever
Lokalizacja: Poznaniu, Polska

Zakres prac: opracowanie koncepcji wieloletniej rozbudowy Zakładu Unilever w Poznaniu na podstawie wytycznych Inwestora, konsultacje w zakresie technicznym i procedur administracyjnych, przeprowadzenie przetargu na Wybór Generalnego Wykonawcy, zarządzanie budową, wielobranżowy  nadzór inwestorski, usługa BHP

Tebodin od kilku lat współpracuje z firmą Unilever Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Poznaniu poprzez  świadczenie usług związanych z konsultacjami technicznymi, projektowaniem oraz zarządzaniem Inwestycjami. Obecnie realizowany projekt jest dowodem zaufania i pozytywnej oceny współpracy dzięki czemu możemy uznać Unilever Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Poznaniu za Klienta powtarzalnego Tebodin.

Firma Unilever rozpoczęła działalność 1 stycznia 1930 roku po fuzji dwóch firm holenderskiej Margarine Unie i brytyjskiej Lever Brothers stając się jednym z największych koncernów przemysłowych w Europie. W chwili obecnej Unilever jest firmą o zasięgu globalnym, posiadająca  zakłady zlokalizowane na całym świecie.

W Polsce Unilever rozpoczął swoją działalność przed II Wojną Światową, kiedy stał się właścicielem akcji kilkunastu fabryk w Polsce, produkujących m.in.: margaryny, oleje, mydła, środki piorące. W 1991r., po kilkudziesięciu latach nieobecności, Unilever powrócił do Polski. Obecnie Firma posiada cztery oddziały produkcyjne: oddział środków czystości i kosmetyków w Bydgoszczy (m.in. marki: Domestos, Cif, Dove, Rexona); zakład produkcyjny w Poznaniu wytwarzający produkty kulinarne, wyroby Knorra, Hellmann’sa oraz Amino, a także produkty z oferty dla gastronomii Unilever Foodsolutions.; zakład w Katowicach, gdzie produkowane są margaryny i konfekcjonowane herbaty (m.in. Lipton) oraz zakład w Baninie koło Gdańska wytwarzający lody (m.in. Algida). Łącznie Unilever zatrudnia w Polsce około 3500 pracowników.